PILAR WARE s.r.o.
Čerpajte z našich skúseností

Termografická diagnostika. ELEKTRICKÝCH a STROJNÝCH ZARIADENÍ a STAVEBNÝCH OBJEKTOV  podľa ISO 18434-1, STN EN 13187, STN 73 0540.

Čo je horšie, šok z vašej inštalácie, alebo šok z účtu za elektrinu?

Termografické snímkovanie spočíva vo vizualizácii infračerveného (teplotného) poľa objektu. Prebieha zásadne neinvazívnou formou a trvá niekoľko minút. Po vytvorení snímok profesionálnou technikou Vám snímky analyzujeme a pripravíme podrobnú správu vo forme písomného dokumentu. Následne Vám náš technik vie pripraviť riešenie problémov odhalených zmenami infračerveného poľa objektu.

Termografické snímky dokumentujú zmeny teplôt na povrchu objektov, čo môže v praxi odhaliť napríklad úniky tepla z budov, prehrievanie elektrických obvodov v mechanických linkách a prehrievanie hardware-u. Informácie získané z termografickej správy môžu výrazne pomôcť v odhalení príčin energetických strát, ale aj predídeniu potenciálne nebezpečných udalostí v súvislosti s elektricky poháňanou technikou. 

K snímkovaniu používame termokameru FLUKE TI 32 v tepelnom rozsahu -20°C až 600°C a s citlivosťou 0,05°C.

Termografii sa venujeme stavebnej, elektroinštalačnej a technologickej.


Odborné prehliadky a skúšky elektrických inštalácií

do 1000 V. STN EN 33 2000-6

Blýsknite sa vašou aktuálnou revíznou správou!

Elektrické inštalácie a Vyhradené technické zariadenia elektrické vyžadujú pravidelné kontroly v intervaloch závisiacich na type budovy a samotnej inštalácie a jej prostredia. Naša spoločnosť Vám ponúka služby v oblasti  revízií akýchkoľvek elektrických inštalácií napojených na nízke napätie a vyhradených technických zariadení. 


Plánovanie, výstavba a údržba solárnych elektrární systému OFF GIRD,  ON GIRD,  OSTROV.

Posvietime si na vaše solárne panely.

 Energia obnoviteľných zdrojov je nepopierateľne energiou budúcnosti. S neustálym vývojom technológie a rozumnou návratnosťou sa solárne elektrárne stávajú čoraz viac populárnymi. Ponúkame Vám spracovanie projektu výstavby, zapojenia a údržby solárnych elektrární.

Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení. Strojov, prístrojov a spotrebičov podľa 

STN EN 33 2000-6, STN EN 33 1500, STN EN 33 1600.

Neplávajte proti prúdu, majte všetko pod kontrolou.

Každý podnikateľ, či už živnostník alebo zamestnávateľ pôsobiaci v Slovenskej Republike má povinnosť zabezpečovať pravidelné kontroly elektrických zariadení nachádzajúcich sa na pracovisku. Tými môžu byť napríklad monitor, počítač, tlačiareň, ale aj mikrovlnka, varná kanvica  či stolové lampy.

Ponúkame Vám službu odborných kontrol a revízií elektrických zariadení, ktoré zabezpečí revízny technik s riadnym osvedčením a následne Vám odovzdá revíznu správu, ktorá obsahuje všetky náležitosti vymedzené zákonom o revíznych správach. 


Údržba a opravy elektrických inštalácií do 1000 V.

Neplýtvajte energiou na náročnú údržbu.

Nielen, že Vám vieme poradiť, kde sa nachádza problém vo Vašej inštalácii, vieme Vám pomôcť tento problém aj odstrániť. Spoľahnite sa na naše bohaté skúsenosti v obore a nechajte údržbu a prípadné opravy Vašich systémov na nás.


Poradenská a konzultačná činnosť

Jednáte skratovo? Konzultujte vaše plány s nami.

Zabezpečujeme konzultácie a poradenstvo v oblasti elektrických inštalácií, rozvodov a prístrojov, montáží technických výrobných a spracovateľských liniek, solárnych elektrární a zdrojov, bezpečnosti pri práci s elektrickými obvodmi a technickými linkami. Konzultácie ponúkame v sídle našej spoločnosti, u Vás, prípadne na dohodnutom mieste. 


Montáž, elektroinštalácia technologických a výrobných liniek a ich rozvádzačov a funkčné skúšky.

Nechajte napätie na nás!

Máme bohaté skúsenosti s montážou a údržbou technologických liniek. Naši technici sa podieľajú na mnohých medzinárodných ako aj slovenských projektoch. Zabezpečíme pre Vás odborný dozor, elektrické zapojenie, funkčné skúšky a následne aj východiskovú revíziu Vášho systému.